o wydarzeniu


–  ODZNAKĘ HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RZECZPOSPOLITEJ

POLSKIEJ, przyznaną przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dla Gdańskiego Klubu

Biznesu odebrał z rąk Pełnomocnika Rządu Grzegorza Piechowiaka

prezes GKB dr Marek Głuchowski podczas uroczystej Gali Jubileuszowej

JUBILEUSZ 25 LECIA PSSE

– Z okazji pięknej rocznicy składamy Naszym Członkom: Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznejoraz jej Prezesowi Przemysławowi Sztanderze serdeczne gratulacje i życzenia dynamicznego rozwoju i sukcesów.

dodaj do kalendarza


">