o wydarzeniu


Stworzył stoczniową, europejską potęgę Remontowa Holding. Wybitny przedsiębiorca, śmiały wizjoner, strateg,  skutecznie realizował swoje marzenia i plany. Nie tylko  stoczniowiec z wielką wyobraźnią i odwagą, ale także społecznik, samorządowiec.      25 lat temu współtworzył  ideę,  organizację,  a potem  także siedzibę Gdańskiego Klubu Biznesu. Był naszym prezesem, członkiem Rady, mentorem i przyjacielem. Autorytet dla wielu, nie tylko  w okrętowych i gospodarczych kręgach. Sięgał ponad i poza uznane schematy, przekraczał bariery i wytyczał nowe drogi.

Żegnaj Piotrze.

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR