o wydarzeniu


Dziękujemy Zarządowi Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. za wniesienie dodatkowej składki członkowskiej za rok bieżący.

Dzięki niej mogliśmy w tym trudnym finansowo roku usunąć wynikającą z dwudziestoletniej eksploatacji awarię centrali przeciwpożarowej i całego systemu oddymiania budynku.  Umowa wieloletniej dzierżawy  obliguje nas do dbałości o stan techniczny i konserwatorski budynku i otoczenia.  Plany konserwatorskiego remontu (odnowienie wnętrz, sztukaterii, snycerki, podłóg) były powzięte w roku ubiegłym, przed dramatycznym wzrostem cen materiałów i robocizny. Realne koszty przekroczyły założenia budżetowe. Jednak prawdziwe problemy finansowe wynikają z tytułu nieprzewidzianych awarii systemu przeciwpożarowego i oddymiania budynku. Są to, jak wiadomo naprawy konieczne i niepodlegające negocjacjom.

dodaj do kalendarza


Dzięki niej mogliśmy w tym trudnym finansowo roku usunąć wynikającą z dwudziestoletniej eksploatacji awarię centrali przeciwpożarowej i całego systemu oddymiania budynku.  Umowa wieloletniej dzierżawy  obliguje nas do dbałości o stan techniczny i konserwatorski budynku i otoczenia.  Plany konserwatorskiego remontu (odnowienie wnętrz, sztukaterii, snycerki, podłóg) były powzięte w roku ubiegłym, przed dramatycznym wzrostem cen materiałów i robocizny. Realne koszty przekroczyły założenia budżetowe. Jednak prawdziwe problemy finansowe wynikają z tytułu nieprzewidzianych awarii systemu przeciwpożarowego i oddymiania budynku. Są to, jak wiadomo naprawy konieczne i niepodlegające negocjacjom.

">
Dzięki niej mogliśmy w tym trudnym finansowo roku usunąć wynikającą z dwudziestoletniej eksploatacji awarię centrali przeciwpożarowej i całego systemu oddymiania budynku.  Umowa wieloletniej dzierżawy  obliguje nas do dbałości o stan techniczny i konserwatorski budynku i otoczenia.  Plany konserwatorskiego remontu (odnowienie wnętrz, sztukaterii, snycerki, podłóg) były powzięte w roku ubiegłym, przed dramatycznym wzrostem cen materiałów i robocizny. Realne koszty przekroczyły założenia budżetowe. Jednak prawdziwe problemy finansowe wynikają z tytułu nieprzewidzianych awarii systemu przeciwpożarowego i oddymiania budynku. Są to, jak wiadomo naprawy konieczne i niepodlegające negocjacjom.

&sf=true&output=xml" class="col-xs-12 col-sm-6"> GOOGLE CALENDAR