o wydarzeniu


Wykład prof. dr hab. Cezary Obrachta-Prondzyńskiego, socjologa, antropologa, historyka.
Profesor pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, gdzie jest kierownikiem
Zakładu Antropologii Społecznej, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż Instytutu.
Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych
i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszubi Pomorza, polityki
regionalnej. Jest autorem lub współautorem 30 książek, redaktorem lub współredaktorem
ponad 20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych.

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR