o wydarzeniu


W dniu 16 grudnia o g. 9.30 odbędzie się spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej Pawłem Brzezickim.

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR