o wydarzeniu


Prezes Gdańskiego Klubu Biznesu Jan Zarębski oraz Prezes Zarządu DCT Cameron Thorpe i Wiceprezes DCT Adam Żołnowski, zapraszają Członków GKB na spotkanie klubowe do Deepwater Container Terminal Gdańsk – firmy członkowskiej GKB.

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR