o wydarzeniu


Prezes Zarządu GKB dr Marek Głuchowski oraz Prezes Zarządu Eques
Investment TFI SA Tomasz Korab zapraszają Państwa na spotkanie klubowe
pod tytułem :
Czy czeka nas wielka japonizacja?
Perspektywy rozwoju gospodarki światowej i prognozy giełdowe na 2020 rok.
Wtorek 14 stycznia g. 18.00
w siedzibie Klubu przy ul. Uphagena 23.

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR