o wydarzeniu


Prezes Gdańskiego Klubu Biznesu Jan Zarębski oraz Waldemar Stawski i prof. Dariusz Zarzecki zapraszają Członków GKB, na spotkanie klubowe  z Panem Pawłem Brzezickim Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Temat: Stocznie, żegluga, porty i inne zagadnienia gospodarki morskiej

 

Po wykładzie i dyskusji zapraszamy na śniadanie.

 

 

 

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR