o wydarzeniu


– będzie tematem śniadania biznesowego z dr Rusłanem Jesinem Z-cą Dyrektora Deprtamentu ds. Międzynarodowych Kontaktów Gospodarczych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi oraz Konsulem Generalnym Białorusi Siergejem Mikhnievichem.
O możliwości udziału przedsiębiorców z Polski w uruchomieniu nowych przedsiębiorstw produkcyjnych, modernizacji istniejących zakładów i inwestowaniu na Białorusi będziemy rozmawiać we wtorek 7 kwietnia o g.9.30 w siedzibie GKB.

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR