o wydarzeniu


Tematem będzie postać wybitnego Gdańszczanina, o którym niewiele pisano, pomimo że zostawił po sobie wiele ważnych śladów…
Tropy te badał gość naszego zebrania – znawca przeszłości Gdańska, naukowiec, dyrektor Muzeum UG dr Jan Daniluk
(także współautor wydanych przez GKB jubileuszowych albumów „Wrzeszcz na dawnej pocztówce”)

Tytuł wykładu:
„Rudolf Patschke – przedsiębiorca i inwestor”

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR