o wydarzeniu


Prezes Marek Głuchowski i Zarząd GKB, Jan Strawiński Prezydent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce oraz prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku serdecznie zapraszają Członków Gdańskiego Klubu Biznesu wraz z Osobami Towarzyszącymi na noworoczne spotkanie, które odbędzie się we środę 17 stycznia o g. 18.30 w Akademii Muzycznej w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1-2.

RSVP – promocja@amuz.gda.pl    do dnia 10 stycznia.

Potwierdzanie obecności w Akademii Muzycznej  pod adresem mailowym promocja@amuz.gda.pl

Po koncercie zapraszamy na lampkę wina.

dodaj do kalendarza


Prezes Marek Głuchowski i Zarząd GKB, Jan Strawiński Prezydent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce oraz prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku serdecznie zapraszają Członków Gdańskiego Klubu Biznesu wraz z Osobami Towarzyszącymi na noworoczne spotkanie, które odbędzie się we środę 17 stycznia o g. 18.30 w Akademii Muzycznej w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1-2.

RSVP - promocja@amuz.gda.pl    do dnia 10 stycznia. Potwierdzanie obecności w Akademii Muzycznej  pod adresem mailowym promocja@amuz.gda.pl

Po koncercie zapraszamy na lampkę wina.

">
Prezes Marek Głuchowski i Zarząd GKB, Jan Strawiński Prezydent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce oraz prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku serdecznie zapraszają Członków Gdańskiego Klubu Biznesu wraz z Osobami Towarzyszącymi na noworoczne spotkanie, które odbędzie się we środę 17 stycznia o g. 18.30 w Akademii Muzycznej w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1-2.

RSVP - p
romocja@amuz.gda.pl    do dnia 10 stycznia. Potwierdzanie obecności w Akademii Muzycznej  pod adresem mailowym promocja@amuz.gda.pl

Po koncercie zapraszamy na lampkę wina.

&sf=true&output=xml" class="col-xs-12 col-sm-6"> GOOGLE CALENDAR