o wydarzeniu


Prezes Gdańskiego Klubu Biznesu Jan Zarębski w imieniu Zarządu zaprasza Członków Gdańskiego Klubu Biznesu na pierwsze powakacyjne spotkanie klubowe. Szczególnie serdecznie zapraszamy nowoprzyjętych Członków, którym wręczone zostaną certyfikaty i znaczki klubowe. Będzie to okazja do zaprezentowania i przedstawienia także firm, które są przez nich reprezentowane.

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR