o wydarzeniu


Pierwsze, powakacyjne spotkanie klubowe odbędzie sie we czwartek 11 września o g. 18.00. W pierwszej części przedstawimy nowych Członków, którym zostaną wręczone znaczki i certyfikaty.
W drugiej części spotkania – prognozy polityczno-gospodarcze na 2015r przedstawi red. Wawrzyniec Smoczyński z portalu Polityka Insight.
Wraz ze współorganizatorem – Grupą Ergo Hestią zapraszamy na spotkanie do siedziby Klubu.

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR