o wydarzeniu


Polacy w świetle paradoksów”  – wykład prof.Cezarego Obracht-Prondzyńskiego.

Cezary Obracht-Prondzyński, prof. zw. dr hab., socjolog, antropolog, historyk. Mieszka w Rzepnicy k. Bytowa. Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż Instytutu. Zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej, współczesnego społeczeństwa polskiego. Jest autorem lub współautorem 30 książek, redaktorem lub współredaktorem ponad 20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych.

 

dodaj do kalendarza


Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. zw. dr hab., socjolog, antropolog, historyk. Mieszka w Rzepnicy k. Bytowa. Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż Instytutu. Zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej, współczesnego społeczeństwa polskiego. Jest autorem lub współautorem 30 książek, redaktorem lub współredaktorem ponad 20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych.  ">
Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. zw. dr hab., socjolog, antropolog, historyk. Mieszka w Rzepnicy k. Bytowa. Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż Instytutu. Zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej, współczesnego społeczeństwa polskiego. Jest autorem lub współautorem 30 książek, redaktorem lub współredaktorem ponad 20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych.  &sf=true&output=xml" class="col-xs-12 col-sm-6"> GOOGLE CALENDAR