o wydarzeniu


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Busan-Jinhae Free Economic Zone Authority podpisały porozumienie oparte na wzajemnej współpracy, wymianie informacji oraz doświadczeń w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. Ze strony PSSE dokument sygnował Przemysław Sztandera Prezes Zarządu, w imieniu BJFEZ podpis złożył Komisarz Kim Ki-Young.

Zainteresowanie naszym krajem wśród koreańskich firm wiąże się z wysokimi kompetencjami polskich kadr, dostępem do sieci dostawców, a także atrakcyjną ofertą zachęt inwestycyjnych – wśród nich przede wszystkim Polska Strefa Inwestycji – wyjaśnia Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR