o wydarzeniu


Podczas spotkania Uczestnicy będą mieli okazję do:

  • Rozszerzenia/utrwalenia swoich kompetencji w dziedzinie zarządzania ryzykiem walutowym przedsiębiorstwa
  • Zapoznania się z wpływem zmian kursów walutowych na sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa
  • Poznania instrumentów pozwalających chronić wynik firmy przed wpływem wahań kursów
  • Wykorzystania swoich umiejętności w podejmowaniu decyzji biznesowych
  • Zmierzenia się o nagrodę z innymi Uczestnikami o osiągnięcie jak największych zysków swojej wirtualnej firmy
  • Nawiązania relacji biznesowych z przedsiębiorcami i managerami z lokalnego rynku

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR