o wydarzeniu


Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Gdańskiego Klubu Biznesu, które odbędzie się 5 października 2021 r. o godzinie 15:30. W Auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 101 w Sopocie.

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR