o wydarzeniu


PT Członkowie Gdańskiego Klubu Biznesu

Zarząd GKB zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków GKB
w dn. 29 czerwca o g. 16.00 – w siedzibie Klubu.

 

 

 

 

dodaj do kalendarza


GOOGLE CALENDAR